Я досліджую світ : підруч. інтегрованого курсу для 1-го класу ЗЗСО. У 2 ч. Ч. 2 (авт. : І. Жаркова, Л. Мечник)

 • Артикул 88688
 • Серія НУШ
 • Автори Мечник Л., Жаркова І.
 • Сторінок 96
 • Формат В5 (180*250 мм)
 • Обкладинка тверда
 • Рік 2019

Ціна: 130.00 грн

Анотація.

Підручник «Я досліджую світ» для 1 класу укладений на основі Державного стандарту початкової освіти і структурований відповідно до нової навчальної програми з урахуванням компетентнісного підходу. Підручник розроблено відповідно до Типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Савченко О. Тематичну основу підручника складають змістові лінії,  визначені Державним стандартом початкової освіти, а саме: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина і світ», «Людина і природа». Підручник реалізує інформаційну, мотиваційну, розвивальну, діяльнісну, виховну та дослідницьку функції.   Перевагами пропонованого підручника є:

 • чіткий виклад і структуро-ваність змісту, що дозволяє вчителеві логічно й послідовно моделювати цілісний процес навчання, а учневі поступово засвоювати знання, формувати вміння та навички, розвивати критичне мислення;
 • діалогічність невеликих за обсягом текстів підручника, що сприятиме залученню учнів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукатиме їх до власних суджень, висновків, міркувань тощо;
 • наявність достатньої кіль-кості ілюстративного матеріалу, який є носієм знань і має самості-йне інформативне навантаження;
 • технологічність підручника: учні на всіх етапах пізнання включаються у дослідницько-пошукову діяльність як його актив-ні співтворці;
 • наукова коректність пропо-нованої в підручнику інформації стосовно положень сучасної науки, повнота розкриття сутності різних об'єктів вивчення, розгляд явищ у їх взаємозв'язках і розвитку в доступній формі відповідно до вікових особливостей першо-класників;
 • спрямованість на розвиток умінь працювати самостійнос, в парі чи групі, творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу учнів до предмета.

[flipbook pdf=”https://pp-books.com.ua/uploads/Books/Ia-doslidzhuiu-svit-pidruchnik-dlia-1-go-klasu-u-2-h-chastinah-chastina-2-avt-i-zharkova-l-mechnik.pdf#PreviewMode=Miniature”]